Skip to main content

Thủ pháp Tiêu diệt sự bảo vệ (10/18/2021)

Đăng ngày 18/10/2021 bởi Administrator

Không hiếm khi trong ván cờ cần có sự hy sinh để tiêu quân hoặc Tốt của đối phương đang bảo vệ một điểm quan trọng.

Hình 52

Ở thế cờ trong Hình 52, một điểm quan trọng như vậy là con Tốt g2.

  1. … Hh4 : f4!.

Trắng xin thua. Nếu 2.Hf4 thì 2…Xeg2 3.Vh1 Xg1 4.Vh2 X6g2#

Một sự kết hợp điển hình đã được tìm thấy trong ví dụ sau đây (Hình 53).

Hình 53

1.He2 – e5+!

Tiêu diệt sự bảo vệ ô f6. Đen xin thua vì không mong đợi ở nước đi tiếp theo: 1. … de 2. Tf6+ Vg8 3. Mh6×.

Thông thường việc tiêu diệt sự bảo vệ là khởi đầu của một cuộc tấn công vào vị trí của Vua đối phương (Hình 54).

  1. Xf1 : f6! Vg6 : f6
  2. He4 – f4+ Vf6 – g7
  3. Hf4 : e5+ …

Đen xin thua. Có thể đi tiếp: 3. … Vh6 4. Te3+ g5 5. H : g5×, hoặc 3. … Vg8 4. Te6+ Vf8 5. Hh8×, hoặc 3. … Vf8 4. Hf6+, và chiếu hết ở nước đi tiếp theo.

Hình 54. Matanobic − Martinović

Nam Tư, 1974

Trắng đi

 

Hình 56. Prandstetter − Jankovec Mariansky Lázně, 1978

Trắng đi

Hình 55. Ermenkov − Tringov Bulgaria, 1974

Trắng đi

 

Hình 57. Bogomolov − Kozlov

Moskva, 1978

Trắng đi

 
 
 
 

Trong ván cờ Ermenkov–Tringov (Hình 55), việc phá hủy hệ thống phòng thủ là bước đầu tiên để thu hút Vua đen.

1. Xe1 : e8! …Tiêu diệt sự bảo vệ ô g6.

  1. … Xf8 : e8
  2. g5 – g6+! Đen xin thua. Sau 2. … V : g6 Trắng có lựa chọn sau: hoặc 3. Hg3+ hoặc 3. Th5+. Trong cả hai trường hợp đều nhận một đòn chiếu hết.

Rất bất ngờ là nước đi hiệu quả của Trắng trong đoạn trích tiếp theo (Hình 56).

  1. Hb4 : b6! …

Ô d7 có giá trị hơn quân Hậu. Đen xin thua vì không muốn nhìn thấy kết quả: 1. … H : b6 2. Xd7+ Vg8 (2. … Ve8 3. Xe7+ Vd8 4. Xd1) 2. F7+ Vh8 3. Tg7+! V : g7 4. f8H×.

Hình 58. Bartsai − Pribl

Dechyn, 1978

Trắng đi

 

Hình 59. Dorfman − Grigoryan Leningrad, 1977

Trắng đi

Hình 60. Elvekkavi − Frank

Lagos, 1976

Đen đi

 
 

Ô g6 được bảo vệ gấp đôi. Do đó, cần phải tiêu diệt sự bảo vệ của nó hai lần (Hình 57).

Tiêu diệt sự bảo vệ không chỉ được tìm thấy khi thực hiện các cuộc tấn công vào vua. Thông thường nó được sử dụng trong các đòn phối hợp kết thúc với chiến thắng của lực lượng.

Sự hy sinh tạm thời quân Hậu, sau đó giúp Trắng hơn quân (Hình 58).

1. Hd2 : d7!. Đen xin thua. Nếu 1. .. H :d7, thì 2. T : e6+.

Việc Trắng có được con Tốt thông trở thành động cơ cho việc hình thành đòn phối hợp tiếp theo (Hình 59).

  1. Xb4 : b6! a7 : b6
  2. Te2 – b5 Hd7 – d8
  3. d6 – d7, và sau ba nước đi tiếp theo, Đen xin thua.

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc