Học Online

hoc-online-1

Học trực tuyến tiến hành cùng với sự giúp đỡ của chương trình Skype và TeamViewer một với một cùng HLV tiện lợi thời gian của các bạn.

Hiệu quả huấn luyện không kém hơn so với học tại câu lạc bộ nhưng tiết kiệm thời gian cho các bạn.

Chi tiết liên lạc theo thông tin:

Điện thoại: 01657.573.563

Skype: BchessClub (Mr.Bình)

Email: BchessClub@gmail.com

 

Các bạn có thể tải và cài đặt các chương trình Skype và TeamViewer miễn phí theo link dưới đây:

– Skype: http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-computer/

– TeamViewer: http://www.teamviewer.com/vi/download/windows.aspx