Skip to main content

Khoá Học

image

Khóa học bao gồm sáu chủ đề. Trong các buổi học, trẻ em được học tập tài liệu cờ vua cơ bản, dễ hiểu các chủ đề riêng lẻ. Trọng tâm chính của các buổi học là hiểu biết và nắng vững chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của từng quân cờ, khả năng ăn quân và di chuyển. Chương trình được xem xét sao cho ở giai đoạn dạy học đầu tiên này trẻ em có thể tự mình đánh giá so sánh sức mạnh của các quân cờ.

Thời gian 24 buổi (45 phút/buổi) với trẻ em < 6 tuổi và 60 phút-90 phút với trẻ > 6 tuổi.
Đối tượng Học viên mới hoặc học viên chỉ biết cách đi quân.
image

Khóa học bao gồm sáu chủ đề: “Ngắn gọn lịch sử cờ vua”, “ký hiệu cờ vua”, “giá trị của các quân cờ”, “Kỹ thuật chiếu hết Vua đơn độc”, “chiếu hết không thí quân”, “Đòn phối hợp trong cờ vua”. Khóa học sử dụng các phương pháp đơn giản nhất để hiện thực hóa ưu thế lực lượng và ưu thế thế trận. Kết quả quan trọng trong việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản cờ vua là khả năng tạo lập cờ thế chiếu hết.

Thời gian 24 Buổi (1 giờ/buổi) với trẻ em > 6 tuổi và 90 phút với trẻ > 8 tuổi.
Đối tượng Đã hoàn thành khóa Nhập môn hoặc được HLV đánh giá đủ năng lực.
image

Dựa trên kiến thức và kỹ năng có được ở các khóa học trước đó, trẻ liên tưởng sâu cả ba giai đoạn ván cờ. Đồng thời, không chỉ biết bắt quân, mà còn bắt quân với định hướng phát triển tối đa lực lượng. Khóa học bao gồm ba chủ đề chính: “Khái niệm cơ bản khai cuộc”, “Khái niệm cơ bản trung cuộc” và “Khái niệm cơ bản tàn cuộc”

Thời gian 24 buổi (1 giờ/buổi) và 90 phút với trẻ > 8 tuổi.
Đối tượng Đã hoàn thành khoá Cờ vua Sơ cấp 1 hoặc được HLV đánh gía đủ năng lực
image

Khóa huấn luyện bao gồm bảy chủ đề: “Lịch sử cờ vua”, “Khai cuộc”, “Thủ pháp chiến thuật tấn công và phòng thủ”, “Đòn phối hợp 3-4 nước đi”, “Tàn Cuộc”, “Kiểm tra”, “Thực hành”. Trẻ em nghiên cứu di sản cổ điển, xem xét các ván cờ “Bất hủ” và “Bất diệt”. Trong suốt khóa học, trẻ em nâng cao và mở rộng kiến thức trong tất cả các giai đoạn ván cờ. Mỗi chủ đề được cố định bởi các phương án giải quyết các nhiệm vụ bổ sung. Trẻ học cách đánh giá đúng và lên kế hoạch cho chơi của mình trong 3-4 nước suy nghĩ trước.

Thời gian 24 buổi (1,5 giờ/buổi)
Đối tượng Được HLV đánh giá đủ năng lực
image

Khóa huấn luyện bao gồm năm chủ đề: “Di sản cờ vua”, “Chuẩn bị khai cuộc”, “Chiến lược và Chiến thuật”, “Tàn cuộc cơ bản”, “Bài kiểm tra”. Khóa học hướng tới hoàn thiện chuyên môn chiến lược và chiến thuật. Trẻ học cách suy nghĩ sâu sắc hơn về hành động của mình và phát triển tư duy chiến lược. Mở rộng kiến thức, chú ý đến phân tích ván cờ, thế trận điển hình trong trung cuộc, cũng như cờ tàn cơ bản. Trẻ em giải quyết các bài tập bổ sung theo từng chủ đề.

Thời gian 24 buổi (2 giờ/buổi)
Đối tượng Được HLV đánh giá đủ năng lực

Hỏi/Đáp

ĐÓNG

Câu hỏi của bạn đã được gửi! Vui lòng refresh để gửi câu hỏi mới.

Hãy điền vào các thông tin ở form bên dưới.

Tên *
Email *
URL (include http://)
Tiêu đều *
Câu hỏi *
* Bắt buộc