Khóa Học

Chương trình chuẩn bị cho vận động viên cờ vua lứa tuổi 9-14 tuổi

Chương trình chuẩn bị cho vận động viên cờ vua lứa tuổi 9-14 tuổi
(BchessClub.vn) Đòi hỏi thực hiện chương trình Chương trình này xây dựng cho VĐV ở lứa tuổi 9 – 14 tuổi. Đã đạt VĐV cấp 1 và cấp 2. Thời gian thực hiện chương trình — 288 giờ. Hình thức và chế độ học tập: Thực hiện lượng vận động 8 giờ trong tuần: Buổi học tiến hành 2 lần trong tuần theo 3 giờ trong nhóm chung và 2 lần trong tuần theo giờ do Viện khoa học giáo dục đề xuất ở nhóm hoặc cá nhân. Mỗi giờ học theo Viện khoa học giáo dục khuyến cáo là 45 phút. Kế hoạch

Xem thêm