Giảng Viên

Lực lượng giảng viên và giảng viên mời giảng

1.ThS Lê Hồng Đức – thời gian làm việc tại Bộ môn Cờ từ 1993-2013 (đã nghỉ hưu 5/2013)

2.TS Dương Thanh Bình – thời gian làm việc tại Bộ môn Cờ từ 1999- đến nay (từ 1/2009 đến 6/2013 đi học nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại LB.Nga)

3.ThS Phạm Quốc Đạt – là giảng viên mời giảng từ 2001 đến 2004

4.ThS Lê Văn Tiền – là giảng viên mời giảng từ 2004 đến 2005

5.ThS Nguyễn Minh Trí – thời gian làm việc tại Bộ môn Cờ từ 2005- đến nay

6.CN Nguyễn Thị Minh Ánh – là giảng viên mời giảng từ 2009 đến 2012

7.ThS Lương Diễm Oanh – thời gian làm việc tại Bộ môn Cờ từ 2010- đến nay

8.CN-ĐKTQT Hoàng Thị Bảo Trâm – là giảng viên mời giảng từ 2010 đến 2012