Cờ Vua Cho Người Mới Bắt Đầu (CB)

Chương trình chuẩn bị cho vận động viên cờ vua lứa tuổi 6-8 tuổi

Chương trình chuẩn bị cho vận động viên cờ vua lứa tuổi 6-8 tuổi
(BchessClub.vn) Đòi hỏi thực hiện chương trình Lứa tuổi trẻ em: Chương trình này xây dựng cho trẻ em chưa biết chơi cờ ở lứa tuổi 6 – 8 tuổi. Số lượng tối đa là 6 em Thời gian thực hiện chương trình: — 72 giờ. Hình thức và chế độ học tập: Học 2 lần trong tuần theo giờ do Viện khoa học giáo dục đề xuất (2 giờ trong 1 tuần). Viện khoa học giáo dục khuyến cáo giờ học dành cho trẻ em 6 tuổi là 30 phút, dành cho trẻ em 7-8 tuổi là 45 phút. Hình thức tổ chức trẻ em: theo nhóm,

Xem thêm