Khóa huấn luyện bao gồm năm chủ đề: “Di sản cờ vua”, “Chuẩn bị khai cuộc”, “Chiến lược và Chiến thuật”, “Tàn cuộc cơ bản”, “Bài kiểm tra”. Khóa học hướng tới hoàn thiện chuyên môn chiến lược và chiến thuật. Trẻ học cách suy nghĩ sâu sắc hơn về hành động của mình và phát triển tư duy chiến lược. Mở rộng kiến thức, chú ý đến phân tích ván cờ, thế trận điển hình trong trung cuộc, cũng như cờ tàn cơ bản. Trẻ em giải quyết các bài tập bổ sung theo từng chủ đề.

CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC
1. DI SẢN CỜ VUA. Tiểu sử của các nhà vô địch cờ vua thế giới. Phân tích ván cờ của những người mạnh nhất có phong cách tấn công – Alekhin, Tal, và những người khác, cũng như ván cờ phòng thủ nổi bật – Lasker, Petrosian, Karpov, và những người khác. Xem các trích đoạn phim về những người chơi cờ nổi tiếng.
2. CHUẨN BỊ KHAI CUỘC. Mở rộng bí quyết khai cuộc (sở trường). Kế hoạch điển hình trong các hệ thống khai cuộc khác nhau.
3. CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN THUẬT (chủ đề chính của khóa học). Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Đoán biết được kế hoạch của đối thủ và tổng hợp đưa ra các kế hoạch chống lại tương ứng. Xác định các nước đi dự bị. Đánh giá thế trận và tổ chức tấn công. Đối tượng tấn công. Hiểu biết thế trận theo định hướng chiến lược. Thủ pháp phòng thủ: dự phòng, đổi quân, phản công. Thế trận tĩnh và động. Quân thí thực tế và “giả mạo”. Các mối đe dọa về chiến thuật và chiến lược.
4. TÀN CUỘC CƠ BẢN. Thế trận cờ bản cho từng loại cờ tàn. Bố trí quân trọng các thế cờ với tương quan lực lượng không cân bằng: Tốt chống Tượng (hoặc Mã), Xe chống Hậu, Xe chống Tượng (hoặc Mã), v.v. Thế trận Lucena, tấn công trực diện, cắt hàng ngang thứ 6, v.v.
5. KIỂM TRA. Đánh giá. Kiểm tra kiến thức trong ba khía cạnh:
a) giai đoạn ván cờ – khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc;
b) tính năng động – tấn công, phòng thủ, phản công, chiến lược và chiến thuật;
c) đánh giá tình huống – kỹ thuật tính toán, nhận biết các mối đe dọa, hiểu biết thí quân, kiến thức về các tàn cuộc tiêu chuẩn.
THỰC HÀNH TRÒ CHƠI
Mỗi bài học được dành ra 30 phút để chơi thực hành có kiểm soát thời gian (sử dụng đồng hồ).
Đến cuối khóa học, trẻ em cần biết:
• Khái niệm: chiến lược, các nước đi dự bị, dự phòng;