Khóa huấn luyện bao gồm bảy chủ đề: “Lịch sử cờ vua”, “Khai cuộc”, “Thủ pháp chiến thuật tấn công và phòng thủ”, “Đòn phối hợp 3-4 nước đi”, “Tàn Cuộc”, “Kiểm tra”, “Thực hành”. Trẻ em nghiên cứu di sản cổ điển, xem xét các ván cờ “Bất hủ” và “Bất diệt”. Trong suốt khóa học, trẻ em nâng cao và mở rộng kiến thức trong tất cả các giai đoạn ván cờ. Mỗi chủ đề được cố định bởi các phương án giải quyết các nhiệm vụ bổ sung. Trẻ học cách đánh giá đúng và lên kế hoạch cho chơi của mình trong 3-4 nước suy nghĩ trước.

CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC
1. LỊCH SỬ CỜ VUA.
Các nhà vô địch cờ vua thế giới. Tiểu sử ngắn. Phân tích các ván cờ cùng với định hướng nghiên cứu khai cuộc.
2.KHAI CUỘC
Thảm họa trong khai cuộc. Phân tích các ván cờ cổ điển.
Các khai cuộc thoáng: phòng thủ Philidor, ván cờ Nga, ván cờ Scotland, Khai cuộc 4 Mã, ván cờ Ý, ván cờ Tây Ban Nha.
Các khai cuộc nửa thoáng: phòng thủ Sicilia, phòng thủ Pháp, phòng thủ Scandinavia, phòng thủ Karo-Kann, phòng thủ Alekhine, phòng thủ Pirc-Ufimtsev.
3. CÁC THỦ PHÁP CHIẾN THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRONG TRUNG CUỘC
Tấn công trực tiếp và tấn công đôi. Tấn công xuyên thủng. Phòng thủ trực tiếp và phòng thủ phối hợp. Phòng thủ chống tấn công. Phòng thủ bằng cách hỗ trợ, rút lui và cách ly. Ghim (giằng quân) quân.
4. TÀN CUỘC.
Cờ tàn lý thuyết. “Ô tương ứng”. Tích cực các quân,trung tâm hóa Vua và hiểu về vai trò của quân Tốt. Cờ tàn quân nhẹ và quân nặng. Chơi để pat. Ô mạnh và ô yếu. Cờ thế. Xugxvang.
5. ĐÒN PHỐI HỢP 3-4 NƯỚC CỜ.
Đòn phối hợp chiếu hết. Chủ đề đánh lạc hướng, thu hút, phong tỏa, phá hủy Tốt che chắn Vua, giải phóng không gian, tiêu diệt phòng thủ, “rơnghen”, “cối xay”, ghim (giằng) quân, thủ pháp kết hợp các chủ đề.
6. BÀI KIỂM TRA CUỐI KHÓA.
Kiểm tra kiến thức theo ba khía cạnh:
a) giai đoạn ván cờ – khai cuộc, trung cuộc, tàn cuộc;
b) tính năng động – tấn công, phòng thủ, phản công, chiến lược và chiến thuật;
c) đánh giá tình huống – kỹ thuật tính toán, nhận biết các mối đe dọa, kỹ năng thí quân, kiến thức cờ tàn tiêu chuẩn.
7. THỰC HÀNH.
Chơi cờ đồng loạt. Trận đấu đội. Ghi chép biên bản ván đấu. Phân tích các ván cờ đã chơi.
THỰC HÀNH TRÒ CHƠI
Ở mỗi bài học, trẻ em chơi với nhau, sử dụng kiến thức có được.
Đến cuối khóa học, trẻ em nên biết:
• các nhà vô địch cờ vua thế giới;
• khai cuộc thoáng và nửa thoáng;
• Thủ pháp tấn công và phòng thủ ở những thế trận khó khăn;
• hiểu biết thuật ngữ: cờ thế, xugxvang, rơnghen.
Kết thúc khóa học, trẻ em sẽ có thể:
• đánh giá thế trận chính xác;
• dễ dàng nhận ra ưu thế lực lượng không lớn;
• tổ chức một cuộc tấn công vào Vua của đối phương;
• biết cách phòng thủ;
• Thực hiện đòn phối hợp thí quân;
• lập kế hoạch chơi 3-4 nước suy nghĩ trước.
Trong suốt khóa học, trẻ em tham gia bốn giải đấu có kiểm soát thời gian (sử dụng đồng hồ khi thi đấu).