Khóa học bao gồm sáu chủ đề. Trong các buổi học, học viên nghiên cứu tài liệu cờ vua cơ bản với các nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề riêng lẻ. Trọng tâm chính của các buổi học là nghiên cứu chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của từng quân cờ, khả năng chơi và di chuyển của nó. Chương trình được xem xét sao cho ở giai đoạn dạy học đầu tiên trẻ em có thể tự mình đánh giá so sánh sức mạnh của các quân cờ.

CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC

 1. BÀN CỜ VUA.

Bàn cờ, ô trắng và ô đen, hàng ngang, cột dọc, đường chéo, trung tâm.

 1. CÁC QUÂN CỜ.

Quân Trắng, quân Đen, Xe, Tượng, Hậu, Mã, Tốt, Vua.

 1. SẮP XẾP VỊ TRÍ BAN ĐẦU CỦA CÁC QUÂN CỜ.

Vị trí ban đầu (Thế trận ban đầu); sắp xếp mỗi quân cờ vào vị trí ban đầu; qui tắc “Quân Hậu yêu màu sắc của nó”; mối quan hệ giữa hàng ngang, cột dọc, đường chéo và vị trí ban đầu của các quân cờ.

 1. DI CHUYỂN VÀ BẮT QUÂN (chủ đề chính của khóa học).

Luật di chuyển quân và bắt quân, chơi “hủy diệt”, Tượng đường chéo trắng và Tượng đường chéo đen, hơn chất, các quân cờ nhẹ và nặng, quân Tốt cột Mã, Tốt cột Xe, Tốt cột Tượng, Tốt cột Hậu, Tốt cột Vua, “bắt Tốt qua đường”, “phong cấp Tốt”.

 1. MỤC ĐÍCH CỦA VÁN CỜ.

Chiếu Vua, chiếu hết, pat, hòa cờ, chiếu hết trong một nước nước đi, nhập thành xa và nhập thành gần và quy tắc của nó.

 1. CHƠI VỚI TẤT CẢ CÁC QUÂN CỜ TỪ VỊ TRÍ BAN ĐẦU.

Những ý tưởng phổ biến nhất về cách bắt đầu trò chơi cờ vua.

Kết thúc khóa học, trẻ em sẽ có khả năng:

 • xếp đúng hướng bàn cờ;
 • chơi từng quân cờ riêng biệt và phối hợp với các quân cờ khác mà không vi phạm luật;
 • bố trí đúng bàn cờ và quân cờ của 2 bên;
 • phân biệt hàng ngang, cột dọc, đường chéo;
 • nhập thành;
 • chiếu Vua;
 • chiếu hết;
 • Giải được các bài tập cờ thế giải quyết nhiệm vụ chiếu hết một nước.