Khóa học bao gồm sáu chủ đề. Trong các buổi học, trẻ em được học tập tài liệu cờ vua cơ bản, dễ hiểu các chủ đề riêng lẻ. Trọng tâm chính của các buổi học là hiểu biết và nắng vững chi tiết về điểm mạnh và điểm yếu của từng quân cờ, khả năng ăn quân và di chuyển. Chương trình được xem xét sao cho ở giai đoạn dạy học đầu tiên này trẻ em có thể tự mình đánh giá so sánh sức mạnh của các quân cờ.

CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC

 1. BÀN CỜ.

Bàn cờ, ô trắng và ô đen, hàng ngang, cột dọc, đường chéo, trung tâm.

 1. QUÂN CỜ.

Quân Trắng, quân Đen, Xe, Tượng, Hậu, Mã, Tốt, Vua.

 1. SẮP XẾP VỊ TRÍ BAN ĐẦU CỦA CÁC QUÂN CỜ.

Vị trí ban đầu (Thế trận ban đầu); sắp xếp mỗi quân cờ vào vị trí ban đầu; qui tắc “Quân Hậu yêu màu sắc của nó”; mối quan hệ giữa hàng ngang, cột dọc, đường chéo và vị trí ban đầu các quân cờ.

 1. DI CHUYỂN VÀ BẮT QUÂN (chủ đề chính của khóa học).

Luật di chuyển quân và bắt quân, chơi “hủy diệt”, Tượng đường chéo trắng và Tượng đường chéo đen, hơn chất, “quân nhẹ” và “quân nặng”, Tốt cột Mã, Tốt cột Xe, Tốt cột Tượng, Tốt cột Hậu, Tốt cột Vua, “bắt Tốt qua đường”, “phong cấp Tốt”.

 1. MỤC ĐÍCH CỦA VÁN CỜ.

Chiếu Vua, chiếu hết, pat, hòa cờ, chiếu hết trong một nước nước đi, nhập thành xa và nhập thành gần và quy tắc của nó.

 1. CHƠI VỚI TẤT CẢ CÁC QUÂN CỜ TỪ VỊ TRÍ BAN ĐẦU.

Những quy tắc phổ biến nhất về cách bắt đầu ván đấu cờ vua.

Kết thúc khóa học, trẻ em sẽ có khả năng:

 • xếp đúng bàn cờ;
 • chơi từng quân cờ riêng biệt và phối hợp với các quân cờ khác nhau mà không vi phạm luật;
 • bố trí đúng bàn cờ và quân cờ của 2 bên;
 • phân biệt hàng ngang, cột dọc, đường chéo;
 • nhập thành;
 • chiếu Vua;
 • chiếu hết;
 • Giải được các bài tập cờ thế giải quyết nhiệm vụ chiếu hết 1 nước.