Dựa trên kiến thức và kỹ năng có được ở các khóa học trước đó, trẻ liên tưởng sâu cả ba giai đoạn ván cờ. Đồng thời, không chỉ biết bắt quân, mà còn bắt quân với định hướng phát triển tối đa lực lượng. Khóa học bao gồm ba chủ đề chính: “Khái niệm cơ bản khai cuộc”, “Khái niệm cơ bản trung cuộc” và “Khái niệm cơ bản tàn cuộc”

CHỦ ĐỀ KHÓA HỌC
1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN KHAI CUỘC.
Hai hoặc ba nước đi đầu trong khai cuộc có lợi nhất (tốt nhất). Những bất lợi của việc phát triển sớm Xe và Hậu. Chơi với mục đích nhanh chóng chiếu hết đối phương từ những nước đi đầu tiên. Chiếu hết “kiểu con nít” và cách phòng thủ. Các nguyên tắc chơi trong khai cuộc. Phát triển nhanh nhất các quân cờ. Khái niệm về tempo. Các loại Gambit. Chiến đấu giành trung tâm. An toàn Vua. Bố trí Tốt hài hòa. Ghim (giằng) quân trong Khai cuộc. Ngắn gọn về khai cuộc.
2. KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRUNG CUỘC.
Lời khuyên chung nhất về cách chơi ở giai đoạn giữa ván cờ. Các đòn chiến thuật. Ghim (giằng) quân trong trung cuộc. Đòn tấn công đôi. Tấn công mở. Chiếu mở. Chiếu đôi chiếu. Đòn phối hợp chiếu hết hai nước và đòn phối hợp để đạt được ưu thế lực lượng với các chủ đề thu hút, đánh lạc hướng, phong tỏa, giải phóng không gian, tiêu diệt phòng thủ, sự vượt trội về vật chất trong các chiến thuật giăng bẫy, ghim (giằng) quân, “rơnghen”, “cối xay”, v.v. Đòn phối hợp hòa cờ.
3. KHÁI NIỆM CƠ BẢN TÀN CUỘC.
Các tàn cuộc cơ bản. Hậu chống Tượng, Mã, Xe (các trường hợp đơn giản), Hậu (với vị thế không tốt của Hậu đối phương). Xe chống Xe (với vị thế không tốt của Xe đối phương), Tượng (trường hợp đơn giản), Mã (trường hợp đơn giản). Chiếu hết bằng hai Tượng. Chiếu hết bằng Tượng và Mã. Tốt chống Vua. Tốt phong cấp thành Hậu mà không cần sự giúp đỡ của Vua. Quy tắc “hình vuông”. Phong cấp thành Hậu với sự giúp đỡ của Vua. Đối Vua. Tốt trên hàng 7, hàng 6, hàng 5, hàng 4, hàng 3, hàng 2. Các ô xung yếu (ô hiệu quả/ô chìa khóa). Thế trận hòa cờ (hai Mã chống Vua, Tượng và Tốt chống Vua). Các lời khuyên chung nhất chơi như thế nào trong tàn cuộc.
THỰC HÀNH TRÒ CHƠI
Ở mỗi bài học, trẻ em chơi với nhau và sử dụng kiến thức đã học.
Đến cuối khóa học, trẻ em nên biết:
• nguyên tắc chơi trong khai cuộc;
• các đòn chiến thuật cơ bản;
• ý nghĩa của các thuật ngữ: khai cuộc, trung cuộc, cờ tàn, tempo, đối Vua, Các ô xung yếu (ô hiệu quả/ô chìa khóa).
Kết thúc khóa học, trẻ em sẽ có thể:
• bố trí hài hòa các quân cờ trong khai cuộc;
• tìm kiếm các cuộc tấn công chiến thuật đơn giản và thực hiện các đòn phối hợp;
• chơi chính xác các tàn cuộc đơn giản nhất;
• tiến hành các thủ pháp chiến thuật.
Trong khóa học, trẻ em tham gia hai giải đấu có kiểm soát thời gian (có sử dụng đồng hồ chơi cờ).